Mercedes-Benz

FleetBoard telematika.

Upravljanje transportom

Efikasna komunikacija sa vozačem: traženi podaci šalju se u vozilo u realnom vremenu, a putovanjima se upravlja na stručan način. Koordinator uvijek ima potpun pregled vozila na digitalnoj auto-karti. Time se značajno povjećava kvalitet usluge koja se pruža klijentima, a statusi vozila, obavljenog posla i drugih traženih podataka su uvijek dostupni.