Mercedes-Benz

Faze procesa obnove

Obnovljeno je podjednako dobro kao i novo: 
proces obnavljanja Mercedes-Benz fabrički obnovljenih dijelova.

Svi polovni dijelovi moraju proći kroz nekoliko faza strogog procesa obnavljanja pre nego što se odobre kao Mercedes-Benz fabrički obnovljeni rezervni dijelovi:

  • Prvi korak je rastavljanje motora na sastavne dijelove.
  • Ulje i nečistoće uklanjaju se sa svih dijelova tokom intenzivnog procesa čišćenja. Jako isprljani i korodirani dijelovi se podvrgavaju daljem čišćenju kroz različite tehnike peskiranja.
  • Čak i najmanji dijelovi prolaze vizuelni pregled ili proveru funkcionalnosti kako bi se oštećenja brzo identifikovala.
  • Svi dijelovi koji se mogu ponovo upotrebiti se stručno obnavljaju u potpunosti u skladu sa specifikacijama proizvođača.
  • Svi provereni dijelovi se potom sklapaju u skladu sa zahtjevima serijske proizvodnje, kako bi se sklopio cio, potpuno funkcionalan Mercedes-Benz fabrički obnovljen motor. Izmjene i poboljšanja kvaliteta su automatski uključene u sklapanje motora.
  • Na istom stolu za testiranje kao i za serijske motore, obnovljeni motori podvrgavaju se potpuno istim testovima funkcionalnosti kao i novi motori i zadovoljavaju iste kriterijume kvaliteta.