Mercedes-Benz

Servisne kartice

Idealno rješenje po Vašem izboru.

Izaberite svoj paket usluga kombinujući kilometražu i period trajanja prema Vašim potrebama.

Secure - Produžena garancija

Obezbeđuje produženje garancije nakon isteka redovne garancije proizvođača.

Protect - Redovno održavanje

Podrazumijeva redovno održavanje u skladu sa preporukama proizvođača.

Protect Plus - Redovno održavanje

Podrazumeva redovno održavanje u skladu sa preporukama proizvođača.

PROTECT PLUS uključuje PROTECT sa dodatnim zamjenama filtera i tekućine za teže uslove eksploatacije.

Power - Produžena garancija uz redovno održavanje

Omogućava produženje garancije nakon isteka standardne garancije proizvođača. Podrazumijeva redovno održavanje u skladu sa preporukama proizvođača.

Power Plus - Produžena garancija uz redovno održavanje

Omogućava produženje garancije nakon isteka standardne garancije proizvođača. Podrazumijeva redovno održavanje u skladu sa preporukama proizvođača.

POWER PLUS uključuje POWER sa dodatnim zamjenama filtera i tekućine za teže uslove eksploatacije.

Privilege - Kompletna servisna usluga

Zamjena istrošenih dijelova koji su dotrajali uslijed normalnog korištenja vozila. Produženje garancije nakon isteka redovne garancije proizvođača. Redovno održavanje u skladu sa preporukama proizvođača.

Privilege Plus - Kompletna servisna usluga

Zamjena istrošenih dijelova koji su dotrajali uslijed normalnog korištenja vozila. Produženje garancije nakon isteka redovne garancije proizvođača. Redovno održavanje u skladu sa preporukama proizvođača. PRIVILEGE PLUS uključuje PRIVILEGE sa dodatnim zamjenama filtera i tekućine za teže uslove eksploatacije.

Servisne kartice se odnose na vozila koja su kao nova isporučena preko ovlaštene dilerske mreže Star Import d.o.o.

U ponudi su sljedeća trajanja servisnih kartica:

3 godine / 60.000km3 godine / 90.000km3 godine / 120.000km
4 godine / 80.000km4 godine / 120.000km4 godine / 160.000km
5 godina / 100.000km5 godina / 150.000km5godina / 200.000km

Servisne kartice je moguće nabaviti najkasnije do 18 mjeseci starosti vozila (računato od isporuke vozila prvom kupcu), ukupno pređenih 30.000km na satu vozila u zavisnosti koji od navedenih uslova prvi nastupi.

Za više detalja o sadržaju kao i cijenama, kartica molimo Vas da se obratite Vašem Mercedes-Benz prodavcu ili serviseru.

Servisne kartice su vezane za vozilo i u slučaju prodaje se prenose na sljedećeg vlasnika, čime obezbjeđujete dodatnu vrijednost Vašeg automobila.

Preuzmite cijenovnik

Cijene navedene u tabeli su sa uračunatim PDV-om i navedene su samo kao primjer. Za tačne informacije o cijenama, trajanjima i uslugama koje pružaju servisne kartice, molimo Vas da kontaktirate Vašeg ovlaštenog Mercedes-Benz dilera.