Mercedes-Benz

Pravna lica

Šta treba da ponesete sa sobom u svoj Mercedes-Benz prodajno-servisni centar kad naručujete i preuzimate ključeve vozila i dijelove sistema za zaključavanje ako ste Pravno lice:

 • Original saobraćajnu dozvolu ili dokumenta o vlasništvu vozila
 • Original ličnu kartu ili pasoš

Kao nosilac punomoćja pravnog lica sa vozilom registrovanim na pravno lice:

 • Original saobraćajnu dozvolu ili dokumenta o vlasništvu vozila
 • Original ličnu kartu ili pasoš
 • Kopiju lične karte ili pasoša ovlašćenog potpisnika – za pravna lica, osobe ovlašćene za zastupanje na osnovu zakona
 • Originalnu punomoć društva ili udruženja koja se odnosi na vozilo, izdatu ovlašćenoj osobi i koju je potpisao ovlašćeni potpisnik

Osoba ovlašćena za zastupanje pravnog lica na osnovu zakona sa vozilom za koje pravno lice nije izričito navjedeno ni u dokumentu o vlasništvu ni u saobraćajnoj dozvoli:

 • Original saobraćajnu dozvolu ili dokumenta o vlasništvu vozila
 • Original ličnu kartu ili pasoš
 • Originalni primjerak kupoprodajnog ugovora

Nosilac punomoći pravnog lica sa službenim vozilom za koje pravno lice nije izričito navjedeno ni u dokumentu o vlasništvu ni u saobraćajnoj dozvoli:

 • Original saobraćajnu dozvolu ili dokumenta o vlasništvu vozila
 • Original ličnu kartu ili pasoš
 • Originalni primjerak kupoprodajnog ugovora
 • Kopiju lične karte ili pasoša ovlašćenog potpisnika - za pravna lica, osobe ovlašćene za zastupanje na osnovu zakona
 • Originalnu punomoć društva ili udruženja koja se odnosi na vozilo, izdatu ovlašćenoj osobi i koju je potpisao ovlašćeni potpisnik